Geen verhuizing busstation naar Terweepark

Gemeente: vanaf mei mogen Leidse burgers meepraten over de toekomst van het stationsgebied

Enkele cruciale vragen:

 1. Op welke cijfers zijn de plannen van de gemeente gebaseerd?
 2. Hoe zwaar weegt de verkeersveiligheid van scholieren?
 3. Wat is het beste voor de mobiliteit in heel Leiden?
 4. Hoe weegt de gemeente bezwaren van Rover, Arriva en provincie?
 5. Op welke manier blijf het station aan beide zijden mooi?
 6. Welke oplossing is het meest duurzaam?

Verzet tegen busstation aan Zeezijde komt van

   • ROVER, ARRIVA, Provincie Zuid-Holland
   • Wijkverenigingen Houtkwartier, Vogelwijk en Raadsherenbuurt
   • Raadsfracties CDA, Groenlinks en PvdD zijn tegen, PvdA heeft serieuze twijfel en D66 eist breed draagvlak voor verhuizing

Wat schrijven de media?

Nu.nl: busstation Leiden
Site Houtkwartier: Geen busstation in Terweepark
Leidsch Dagblad: diverse artikelen

De effecten van een verhuizing

 • Dagelijks 3000 bussen over 1 kruispunt
 • Verkeersveiligheid scholieren daalt
 • Reizigers langer onderweg vanwege omleidingen
 • Kort parkeren aan Zeezijde wordt verleden tijd
 • Nog meer verkeershinder op Rijnsburgerweg
 • Verhuizen en aanpassen wegen is dure operatie
 • Terweepark en Villa Antoinette gaan voorgoed verloren

Er zijn alternatieven

 • Het huidige busstation voldoet prima
 • Nieuwbouw kan bovenop het huidige busstation
 • Leidse architecten bepleiten ondergronds busstatio
4/lNj2ijJ2rQ3WGIJP7G3eUw9W_S2AFLokrlhJXvp8m1I