De Keet, Jesse en Amerika

In de Keet, Rijnsburgerweg 35, woonde en werkte de Leidse architect Jesse, ontwerper van meer dan 60 huizen en villa’s in deze omgeving

Hendrik Jesse was een zeer productieve architect.
Aan zijn werk zijn een website en een mooie uitgave van het Nederlands Architectuur Instituut ‘H.J. Jesse’ gewijd.

In De Keet zijn diverse Jesse kenmerken herkenbaar: grote vlakken van baksteen, toepassing van ronde boogvormen voor ramen en deuren, groen geglazuurde raamdorpelstenen en (trap)torens.

De langste rij Jesse-huizen, Rijnsburgerweg
14 – 60, de oudste dateren uit 1893

Aan Leiden Zeezijde staan – mede dankzij Jesse – tientallen panden met de status van Gemeentelijk- of Rijksmonument.

In 1927 maakte zoon Henk Jesse op de zolder van De Keet als eerste Nederlander een radioverbinding met Amerika.  Hij kreeg daarvoor geen onderscheiding, maar een proces verbaal. De rechter verklaarde hem schuldig aan overtreding van de Telegraaf- en Telefoonwet. De radio is recent gevonden en gerestaureerd door radio-amateurs.

4/lNj2ijJ2rQ3WGIJP7G3eUw9W_S2AFLokrlhJXvp8m1I